dr inż. Aleksandra Lubańska

SGGW w Warszawie
Wydział Inżynierii Produkcji
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
Zakład Organizacji i Zarządzania Produkcją
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
budynek 17, pokój 15

tel. +48 22 59 345 56
e-mail: aleksandra_lubanska@sggw.pl